A németországi Passauba, Boldog Gizella sírjához zarándokoltak május 6—8-a között Mezőhegyes és környéke, valamint Arad és környéke katolikus hívőinek csoportjai. A zarándoklat célja az volt, hogy leróják kegyeletüket a királyné halálának napján. A mezőhegyesiek és az aradiak közötti kapcsolat négy éve kezdődött, Elisabeth Faltin: A királyné című regénye kapcsán (az író, Kovácsné dr. Faltin Erzsébet Mezőhegyes polgármestere). Azóta sokat tettek közösen annak érdekében, hogy előmozdítsák Gizella szentté avatásának ügyét. A zarándoklat célja az volt, hogy leróják kegyeletüket a királyné halálának napján. A mezőhegyesiek és az aradiak közötti kapcsolat négy éve kezdődött, Elisabeth Faltin: A királyné című regénye kapcsán (az író, Kovácsné dr. Faltin Erzsébet Mezőhegyes polgármestere). Azóta sokat tettek közösen annak érdekében, hogy előmozdítsák Gizella szentté avatásának ügyét.
A zarándokok, kiegészülve a német és osztrák magyar misszókkal, részt vettek a május 7-én megtartott passaui ünnepi szentmisén is, amelyet Wilhelm Schraml passaui megyés püspök kondifikált. A koncelebrálásban részt vett Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyés püspök is. A főpapi nagymise után a körmenethez csatlakoztak.