A Zöld Planéta Kft.-vel Szabó Ildikó ügyvezetőn keresztül került kapcsolatba Mezőhegyes Város Önkormányzata a februári ülésén. A vállalkozás küldetésének tekinti az energiakorszerűsítési eljárások kidolgozását és a környezettudatos életmódot hirdető projektek megvalósítását. Szabó Ildikó ezen a fórumon hívta fel először a parkvárosban élők figyelmét a „Zöld Falu-Zöld Város” programra, melynek lényege, hogy a környezetünket élhetővé tegyük, illetve a környezettudatos életmód elsajátításával törekedjünk a lakókörnyezetünkön belül fellelhető értékeink megőrzésére.

A tevékenységével több megyén átívelő szervezet a Közösségi Összefogás Békés Megyéért Alapítványon keresztül végzi naturális misszióját, melyben tehetséges fiatalok szervezik és látják el az erőforrások feltárását és az adott probléma megoldására készített akcióterv végrehajtását.

Szabó Ildikó, az egyesület kuratóriumi elnöke az élő környezet megóvása, a különböző klímavédelmi eljárások megismerése érdekében tett országos körútja során találkozott Mészáros István professzorral, aki tápiógyörgyei kertészetéből 200 darab, mintegy 250 ezer forint eszmei értéket képviselő tölgyfa csemetét ajándékozott az Alapítványnak. A kuratórium elnöke úgy gondolta, hogy Mezőhegyes a fatelepítésre legalkalmasabb hely, ahol a „Zöld Falu-Zöld Város” program is hamarosan útjára indulhat. (A városka közösségét erre egyébként történelmi múltja is predesztinálja. Hiszen a Csekonics József vértesszázados által megálmodott helyen, az újraépített település nem csak a lótenyésztés bölcsője lett, hanem 1785-ben, az újratelepülést követően megkezdődtek a fásítások is, előbb akác-, majd tölgy-, kőris-, juhar- és szilfák telepítésével. Traun Jakab ménesparancsnok után Tavera Antal és Boxberg Frigyes parancsnok fásított jelentősen. 1848-ban az erdősítés már meghaladta az 1100 holdat. A Ménesbirtok erdőterülete ma több mint 1500 hektár.)
A fák ültetési rendjének kidolgozására Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester szélesebb társadalmi körben kezdeményezett egyeztetést. Szelekovszky László nyugalmazott természetvédelmi szakfőtanácsos, a Mersz Alapítvány alapítója véleményét kikérve, a Ménesbirtok Zrt. valamint az Állami Ménes Kft. telepítési rendjét megtartva: Papp József falugazdász, Paulik Árpád és Maya András vállalkozók, Csanádi István nyugalmazott polgármester, Kerekes György, a Mezőhegyesi Városvédő Egyesület elnöke, Antalné Erdélyi Dóra, a József Attila Általános Művelődési Központ igazgatója, Szentmihályi Ferenc aljegyző, Bere János, a helyi Fidesz csoport vezetője, Kovács István mezőhegyesi lakos, Mitykó Zsolt alpolgármester ötleteit figyelembe véve, Hollós László helytörténész, mellesleg erdész képesítéssel is rendelkező volt önkormányzati képviselő és Ács József kertész irányítása mellett kezdődött meg a telepítés.

Az önkormányzat parkgondozói a fák több mint felét a 47-es major bekötőútját szegélyező tölgyfasor pótlására használták fel. A megmaradt facsemetéket helyi vállalkozások és civil szervezetek fogadták „örökbe”, illetve jutott még belőlük a Harruckern János Közoktatási Intézmény helyi tagiskolájába és a József Attila Általános Művelődési Központ részére is. Négy facsemetét pedig az éppen Mordanóba (Mezőhegyes olaszországi testvérvárosa) induló küldöttség vitt magával, a mordanóiak nagy örömére.

Mezőhegyes Város Önkormányzata a településen az épített örökség megóvásán túl, az élő környezet védelme érdekében, az évtizedek óta anyagi okokból elmaradt fatelepítési kötelezettségének is eleget tett.