Újabb fontos állomásához érkezett Békéscsaba eddigi legjelentősebb környezetvédelmi programja: a szennyvízberuházás keretében rövidesen kezdődik a szennyvíztelep korszerűsítése, amelynek eredményeként, mintegy 3,7 milliárd forintból, teljesen megújul a Kisréten található telep. A beruházással az ország egyik legmodernebb, a szennyvizek komplex kezelését világszínvonalon biztosító létesítménye jöhet létre. Csütörtökön a szakemberek a helyszínen mondták el és mutatták be, milyen lesz, mit tud majd az új szennyvíztelep, amelynek megépítése után Békéscsaba szennyvize többé nem károsítja a környezetet, sőt a telepről kikerülő komposzt talajjavításra vagy virágföldnek is alkalmas lesz. Városunkban jelenleg napi mintegy húszezer köbméter szennyvíz keletkezik a csatornázás korábbi szintje miatt, ennek csak a fele került a szennyvíztisztító telepre, és onnan megtisztítva az Élővíz-csatornába; a csatornázatlan házak szennyvize eddig részben a talajba szivárogott. – Közel két éve folyik Békéscsabán a csatornázás, és bár a munkálatok kisebb-nagyobb kellemetlenséggel jártak, örülünk a város eddigi legnagyobb beruházásának. Nehéz feladat előtt állnak a kivitelezők, miközben a hálózatra folynak a rákötések, meg kell építeni a szennyvíztelepet, és annak átadásáig a régit is működtetni kell. Viszont ha ez is elkészül, a talajvíz csökken, nem szennyezzük a környezetet és az ivóvízbázisunkat is védjük – szögezte le Hanó Miklós alpolgármester. Sztankó Ilona a PIU vezetője elmondta, hogy a beruházás két fő elemből áll, a csatornahálózat bővítéséből – amely mára teljes egészében elkészült – és a szennyvíztelep fejlesztéséből. Mint megtudtuk, 173 kilométer nyomó- és gravitációs vezeték, 9 349 házi bekötés épült ki, 34 átemelő felújítása történt meg és 30 új átemelő létesült. Megkezdődhetnek az utolsó fázist jelentő végleges út-helyreállítási munkálatok, júliusig lezajlik az érintett útburkolatok és a környezet helyreállítása. A fejlesztés azonban akkor lesz teljes, ha szennyvíztisztító telep a beérkező szennyvizeket úgy tisztítja meg, hogy az többé ne károsíthassa a környezetet. A telep múltját Nagy Ferenc, a Békés Megyei Vízművek Zrt. közép-békési szennyvízágazat vezetője ismertette. A békéscsabai szennyvíztisztító telep építése a hatvanas években kezdődött, amikor még korántsem voltak túl nagy elvárások egy ilyen létesítményekkel szemben. A hetvenes években homokfogóval és előülepítővel bővült a telep, ekkor a szennyvízből már a szerves és szervetlen anyagok egy részét is kiszűrték. 1986-ban adták át a csepegtető-testes rendszert, amely máig működik, bár már eljárt felette az idő. A kivitelező Békéscsaba EHI-2010 Konzorcium (tagjai: az EuroAszfalt Kft., az A-Híd Zrt. és az Inwatech Kft.) képviseletében Lorx Viktor kiemelte, hogy a beruházás eredményeként a szennyvíz tisztítása, a szennyvíziszap kezelése és komposztálása világszínvonalú technológiák segítségével valósul meg. A beérkező szennyvizeket a legszigorúbb hazai és nemzetközi előírásoknak megfelelően tisztítják, ez kimagasló biológiai foszfor- és nitrogén-eltávolítást is biztosít. A technológia előnye emellett a rugalmasság: a tisztítás hatásfoka a változó terhelések, például a csapadékosabb időjárás esetén is stabil marad. Hozzátette, hogy az új tisztítási rendszer hatékony és energiatakarékos, a berendezések működtetéséhez a korábbi energiamennyiség mintegy hatvan százaléka is elegendő lesz. A szennyvíziszapból biogázt állítanak elő, emellett olyan komposzt készül majd belőle, amely mezőgazdasági célokra, talajjavításra vagy például virágföldnek is alkalmas lesz. A szennyvíztisztító telep kivitelezési munkái várhatóan a nyáron indulnak. Ez egyben azt is jelenti, hogy 2013 végére egy minden elemében megújult, modern szennyvíztisztító rendszer működhet majd Békéscsabán. szen