Mintegy negyvenfős Békés megyei küldöttség indul 2012. augusztus 5-én, vasárnap Nyerges-tetőre, hogy ünnepélyesen elhelyezze Békés megye emlékoszlopát, megemlékezve az 1848-49-es szabadságharc „székely Thermopülai csatájának" 200 honvédő hőséről.

Akkor, 1849. július végén, a vesztes segesvári ütközet után Gál Sándor tábornok megpróbálta összegyűjteni, átszervezni a maradék csapatokat. Nyerges-tető védelmét a Tuzson János alezredes vezette 200 székely honvédra bízta, akik 1849. augusztus 1-jén több ízben visszaverték a kétszázezres, kipihent osztrák-orosz sereget. Végül egy áruló helyi pásztor a védők hátába vezette az oroszokat, így győzték le a székely ifjakat. 

Ma Nyerges-tetőn az emlékmű és átellenben a hősök tömegtemetőjére emelt kopjafák tengere emlékeztetnek bennünket a tragédiára, melyeket az Erdélybe utazó magyarok gyakran felkeresnek, kifejezve az anyaország élő emlékezetét. Minden év augusztus elején, egy napon azonban több ezer emberrel telik meg a hegy, hogy együtt méltó módon őrizzék a hősök cselekedetét. 

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2012. április 20-i ülésén, az 51/2012. (IV.20.) KT. sz. határozatában döntött arról, hogy a Hargita megyei, Csíkkozmás településhez tartozó Nyerges-tetőn emlékoszlopot állít a „székely Termopülai csata" emlékére. Ugyanekkor döntött arról is, hogy testvérmegyéi, azaz Hargita és Kovászna megyék részére 1 db címeres magyar zászlót és 1 db megyecímeres zászlót adományoz.

A Közgyűlési döntés után több megyei település jelezte, hogy anyagilag csatlakozik, vagy erkölcsileg támogatja a megyei önkormányzat szándékát, volt olyan polgármester, alpolgármester, aki magánemberként csatlakozott az emlékmű megvalósítási költségeihez, közülük többen delegációval utaznak ki az ünnepélyes eseményre  Békés megye emlékoszlopát három művész ajánlata közül végül Szőke Sándor kötegyáni fafaragó művész készíthette el. 

Az alkotás megszületéséről, szimbólumrendszeréről bővebb információkat talál a www.bekesmegye.com és a www.facebook.com/szeretlekbekesmegye oldalakon, melyeken a Békés Megyei Önkormányzat folyamatosan tájékoztatta a közvéleményt az emlékoszlop készülési fázisairól.

Csíkkozmás település - melyhez Nyerges-tető közigazgatásilag is tartozik - minden évben nagyszabású ünnepség, ehhez kapcsolódóan pedig két napos falunap keretében emlékezik meg 200 székely katonájának hősiességéről.

Idén a megemlékezés hivatalos ünnepsége 2012. augusztus 5-én, helyi (erdélyi) idő szerint 16.00 órakor lesz Nyerges-tetőn a hivatalos emlékműnél, ahol a Békés Megyei Önkormányzat is átad Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke és Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke részére - közgyűlési döntésének megfelelően - egy-egy címeres magyar zászlót és egy-egy megyecímeres zászlót. Ezt követően vonul át az ünneplő tömeg a hegytetőre, ahol Farkas Zoltán, a Békés Megyei Közgyűlés elnökének ünnepi beszéde után közösen kerül leleplezésre Békés megye különleges emlékoszlopa.