Patetikus képzet, poétikus végzet és líraégés ezer fokon. Ez jellemzi Elek Tamás Zoltán „Sötét lángok” című kötetét, melyet most kezében tart a kedves olvasó.

Biegelbauer Pál szerint „a félelem mélyén a semmi lappang”. S ezt a semmit nem lehet másként feloldani, minthogy meglátjuk a semmi mögötti katarzist és feloldjuk azt. Szétrobbantjuk, mint világrobbanás az ősmagot, és szakrális térbe dobjuk át a gondot. Ez történik Elek Tamás Zoltán gondosan felépített és rendszerezett verseiben, hol a szellemi tehetetlenség fölött kolosszusként épül Babilonná az anyag, és mint földbe vetett mag versekké állnak össze a szavak.

Elek Tamás Zoltán versei egyediek, és ezt az egyediséget annak köszönhetik, hogy a szerző szakmai pszichológiai ismereteit ötvözi a szakralitás tér és a hétköznapi problémák érthető és érzékelhető világával.

A pszichológiát, mint tudományt – a Propper Péteri szemlélettel szemben – nem pusztán az emberi lélek vizsgálatára használja fel a szerző, hanem hozzá szól, ahhoz is, hogy milyennek kell lennie (milyennek kellene lennie). Értékeket fogalmaz meg, mert lehetősége adatik rá. A morális értelembe vett társadalmi kirekesztettségből adódó értékrendszert a valós világ, néha drasztikus pennájával írja fölül.

Ára: 1500 forint postaköltséggel
Rendelhető: info@polusonline.com