A mezőberényi Orlai Petrics Soma Kulturális Muzeális Gyűjteményében mutatták be Borzák Tibor Rokonom, Petőfi című könyvét a napokban. A költő családjának leszármazottai között olyan ismert személyiségek is vannak, mint Andrásfalvy Bertalan vagy a tavaly elhunyt Hankiss Elemér.
- A költő fia, Zoltán korai halálával Petőfi egyenes ági leszármazása megszakadt — nyilatkozta lapunknak Borzák Tibor. — Petőfi szülei testvéreinek oldalági vonalán azonban számos Hrúz és Petrovics él a mai napig. Magam sem gondoltam, amikor felkutatásukba kezdtem, hogy ilyen sokan vannak. A könyvben a legérdekesebb családtörténetek olvashatók, azok a Petőfi-rokonok mesélnek, akik vállalják a nyilvánosságot, hiszen ők is fontosnak tartják ezt a munkát.

Néhányukkal már az 1980-as évek elején találkoztam először, másokat régi újságok híradásai alapján kerestem meg. Amikor a kötet ötlete megszületett, tudatosabbá vált a kutatás: egyre több leszármazott bukkant fel, voltak, akik levélben jelentkeztek. Családfákat mutattak, megsárgult fotókat vettek elő, de beszédes tárgyak és dokumentumok is előkerültek.

Sokan büszkék a Petőfivel való rokonságra, de sosem kérkednének vele. Az oldalági rokonok sok százan vannak, itt élnek köztünk, őrzik múltjukat, érdemes rájuk odafigyelni.

A szerző, a Szabad Föld újságírója végigkövette a leszármazásokat a korábbi kutatások és az általa fellelt anyakönyvi adatok segítségével, illetve szinte minden családban kerültek elő családfavázlatok is. Hrúz-vonalon többen vannak, mivel Petőfi édesanyjáék tizenhárman voltak testvérek, de Petrovics Istvánék is kilencen, mások szerint tizenegyen. A költőnek napjainkra százötven-kétszáz oldalági leszármazottja él, akik szerepelnek is a kötet megfelelő helyén elhelyezett családfán. Borzák Tibor személyesen mintegy ötven Petőfi-rokonnal találkozott.

Elbeszéléseikből érdekes családtörténetek rajzolódnak ki. A szerző elárulta, hogy Andrásfalvy Bertalan néprajztudós, egyetemi tanár, az Antall-kormány művelődési és közoktatási minisztere nem lepődött meg, amikor felkereste.

Tisztában volt azzal, hogy Hrúz Mária testvérének, a kecskeméti Hrúz Mihálynak oldalági rokona. Három óriási fotóalbumot is bemutatott ősei fényképeivel. Nagyapja kutatta is a család történetét, hagyatékának ezt a részét a Petőfi Irodalmi Múzeumban őrzik. Hankiss Elemér ellenben szinte Borzák Tibortól tudta meg néhány évvel ezelőtt, hogy Petőfi apja testvérének, Petrovics Jánosnak a leszármazottja. Meglepődött, de rögtön hozzátette, hogy nem szeretne Petőfi Sándor fényében sütkérezni.

A korábbi vízilabda-válogatott játékos, Petőváry Attila ugyancsak Petőfi-rokon, testvére Petőváry Zsolt szintén vízipólós, és a család sokáig a Magyar Nemzeti Múzeummal szemben lakott.

Az író érdekességként elárulta, hogy a könyvespolcokon szinte mindenütt ott látta a Petőfi-összest. Petőváry Zsolt pedig például március 15-én mindig kiállt az ablakba és elszavalta a Nemzeti dalt. Petőváry Attila pedig a közelmúltban rímeket is kezdett faragni.

- A kötet nem tudományos munka, talán a legpontosabb meghatározása az ismeretterjesztő tényirodalom, vagy a dokumentumokra alapozó riportkönyv lehetne — ecsetelte az alkotó. — Maga Petőfi Sándor is velem volt: ő írta a fejezetekhez a bevezetőket és a hátlapra kedvcsinálónak az ajánlót - vegyük ezt játéknak. A korabeli fotográfiák közül irodalmi történetű jelentőségű, óriási dolog, hogy nem kallódtak el. Hosszú időt vett igénybe a Petrovicsok, a Hrúzok és a Petricsek családfa-vázlatainak összeállítása.

A Petricsek leszármazottai közül többen élnek ma is Mezőberényben, illetve Sarkadon, Budapesten is élnek rokonok. A berényiek — köztük Kiszely Jánosné Stefanovics Zsuzsanna — rengeteget segítettek családfájuk pontosításában. Néhányan eljöttek a minapi könyvbemutatóra, ahol a szerző nem csak új könyvéről mesélt, hanem az 1989-es barguzini ásatásokról is (ahol újságíróként jelen volt) és korábbi könyvét a szibériai Petőfi-kérdésről írta P. S. — Titkok a barguzini csontváz körül címmel. A költő élete és halála tele van rejtélyekkel, ezért is volt az est címe: Petőfi Sándor titkai.