Szabálytalanságokat találtak a Munkácsy múzeumnál is

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) szerdán újabb öt megyei hatókörű városi múzeum, egyebek mellett a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum ellenőrzéséről készült jelentését is közölte. Valamennyi esetében szabálytalanságokat állapítottak meg.
Az ÁSZ jelentése szerint a kialakított irányítási rendszer egyik intézményben sem biztosította az átlátható, elszámoltatható és ellenőrizhető közpénzfelhasználást, és szabálytalan volt a pénzügyi és vagyongazdálkodás is.

Szabálytalanságok voltak a kulturális javak nyilvántartásában, és a kulturális javak vagyonvédelme és állományvédelme sem volt biztosított a kölcsönzések során. Öt jelentésében az ÁSZ összesen 156 javaslatot fogalmazott meg - közölte az MTI-vel szerdán a számvevőszék.

Az ÁSZ 2015 második felében kezdte meg mind a tizenkilenc megyei hatókörű városi múzeum ellenőrzését.

Az eddigi ellenőrzési tapasztalatok alapján kijelenthető: eltérő mértékű, de sorozatos szabálytalanságokat tártak fel, amelyek veszélyeztethetik a múzeumok által kezelt, állami tulajdonban lévő kulturális javak megőrzését - hangsúlyozta az Állami Számvevőszék.

Ezen a héten a pécsi, az egri, a békéscsabai, a salgótarjáni és a kaposvári megyei múzeum ellenőrzése zárult le.

A Janus Pannonius Múzeum teljesített bevétele 2014-ben 635,3 millió, teljesített kiadása 617,5 millió forint, a Dobó István Vármúzeum teljesített bevétele 867,1 millió, teljesített kiadása 747,4 millió forint, a Munkácsy Mihály Múzeum teljesített bevétele 281,3 millió, teljesített kiadása 280,5 millió forint, míg a Dornyay Béla Múzeum teljesített bevétele 214,7 millió, teljesített kiadása 213,7 millió forint, a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum teljesített bevétele pedig 393,5 millió, teljesített kiadása pedig 380,6 millió forint volt.

A megyei hatókörű múzeumok 2011-2013 között jelentős szervezeti és gazdálkodási átalakuláson mentek keresztül. Az ÁSZ megállapította, hogy az irányítószervek feladatellátása az egri, a békéscsabai és a salgótarjáni múzeumnál volt összességében szabályszerű, a pécsi és a kaposvári intézménynél viszont összességében szabálytalan volt. A 2011-2013 közötti átszervezések során mindegyik intézménynél tártak fel szabálytalanságokat.

Az ÁSZ ellenőrzései megállapították, hogy a szabálytalanságok megelőzésében, valamint a korrupció ellen védettséget biztosító belső kontrollrendszer kialakításában és működtetésében mindegyik múzeumnál sorozatos szabálytalanságok voltak az ellenőrzött időszakban.

Az integritás szemlélet érvényesítése érdekében csak a Munkácsy Mihály Múzeum intézkedett. Jellemző hiányosság volt, hogy a belső ellenőrzés működtetéséről nem gondoskodtak, illetve az ellenőrzések a kockázatkezelési rendszer működtetésében is számos szabálytalanságot tártak fel.

Gyakori volt továbbá, hogy nem rendelkeztek a múzeumok a gazdálkodást meghatározó szabályzatokkal, nem készítettek adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot, valamint nem szabályozták a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjét.

Az ÁSZ megállapította, hogy a pénzügyi és vagyongazdálkodás 2011-2014 között a pécsi, az egri, a békéscsabai, a salgótarjáni, valamint a kaposvári múzeumnál sem felelt meg a vonatkozó törvényi előírásoknak. Több esetben az intézmények jogalap nélkül vagy vagyonkezelési szerződés hiányában tartották nyilván könyveikben a vagyontárgyakat, illetve azok hasznosítására vagyonhasznosításra feljogosító szerződés vagy vagyonkezelési szerződés nélkül került sor, továbbá számos szabálytalanságot tártak fel az ellenőrzések a gazdálkodási jogkörök gyakorlásában is.

Az ellenőrzések feltárták: egyik múzeum sem gondoskodott teljes körűen a kulturális javak nyilvántartásáról. Több esetben nem rendelkeztek a kulturális javak kölcsönzése során határozott idejű, írásbeli kölcsönzési szerződéssel, illetve a szerződések nem tartalmazták a jogszabályban rögzített állományvédelemre és vagyonbiztonságra vonatkozó kötelező tartalmi elemeket.

Jellemző hiányosság volt továbbá, hogy a múzeumok a nem muzeális intézmény számára történő kölcsönadáshoz nem rendelkeztek a miniszter hozzájárulásával. A kölcsönzött kulturális javak vagyonbiztonsága ezért egyik múzeum esetében sem volt biztosított az ellenőrzött időszakban - állapította meg az ÁSZ.

Az ellenőrzések alapján az ÁSZ Békéscsaba polgármesterének kettő, Békéscsaba jegyzőjének 13, a Munkácsy Mihály Múzeum igazgatójának pedig további 23 javaslatot tettek.

MTI

Megjegyzés küldése

0 Megjegyzések