Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverésen kívánja értékesíteni a következő ingatlanát: a Békéscsaba, Csaba utca 3. szám alatt található 3813 hrsz.-ú, 1206 m2 területű szociális otthon megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadát.
Az ingatlan településen belüli fekvése, megközelíthetősége, környezete:

Az ingatlan a város központjában, az önkormányzattól kb. 500 m távolságra fekszik. Napi élelmiszert árusító üzletek, orvosi rendelők, iskola az ingatlan 300 méteres körzetében megtalálhatók. A tömegközlekedés megállóhelye az ingatlantól kb. 300 méterre található, kiváló infrastrukturális kapcsolatokkal rendelkezik. Az ingatlan megközelítése egy irányból lehetséges, parkolás az ingatlan területén, illetve az ingatlan közelében, közterületen, fizetős parkolóhelyeken megoldott.

Az ingatlan közelében található a város felújított főtere, illetve a városközpont, ezért frekventált övezetben helyezkedik el.

A környék közlekedőútjai jó minőségű, aszfalt burkolatú utak közvilágítással.

Közművesítettség:

Az ingatlan összközműves kapcsolattal rendelkezik. Az ingatlan elektromos energia ellátása a település rendszerére kapcsolva földkábelen keresztül, saját mérőórával biztosított. A vízellátás saját mérőórán keresztül a városi vízvezeték rendszerről megoldott. A keletkezett szennyvíz a városi szennyvízhálózatba vezetett. A gázellátás a település gázvezeték rendszerére saját mérőórán keresztül van bekötve. A tüzivíz ellátás az ingatlan közelében, közterületen elhelyezett tűzcsapról biztosított. Az esetleges kapacitásbővítés, kiváltás, illetve további közművekre való rácsatlakozás költségei a vevőt terhelik.

Egyéb feltételek:

A nyilvános árverésen magánszemélyek vagy átlátható szervezetek szerezhetnek tulajdont.

Az ingatlant megtekintett állapotban kell megvásárolni, az esetlegesen szükségessé váló munkák elvégzése a vevő feladata és költsége.

Az értékesítés során alkalmazásra kerülnek a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései, amely szerint a helyi önkormányzat tulajdonában lévő bruttó 5 millió forint értéket meghaladó ingatlan értékesítése esetén a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az elővásárlási jog gyakorlására jogosult szerv erről 35 napos jogvesztő határidőn belül nyilatkozhat.

Az értékesítés a hatályos áfa törvénynek megfelelően történik.

Aki az árverésen részt kíván venni, annak legkésőbb az árverés megkezdéséig az induló ár 10%-át letétbe kell helyeznie Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának pénztárába, vagy átutalással az OTP 11733003-15345008 számú bankszámlaszámlára teljesíteni. Az árverésen a letéti összeg befizetését igazoló pénztárbizonylat bemutatásával vagy a pénzösszeg bankszámlára való megérkezése esetén lehet részt venni.

A befizetett összeg annál, aki az árverésen a legmagasabb összeget ajánlja, beszámít a vételárba, aki az árverésen nem nyert, annak a letétbe helyezett pénz visszajár. A kikiáltási ártól lefelé licitálni nem lehet.

Az adásvételi szerződést az árverést követő 40 napon belül meg kell kötni. Az ingatlan teljes vételárát az adásvételi szerződés aláírásától számított 40 napon belül egy összegben kell kifizetni. Amennyiben a nyertes az árverési feltételek szerint elkészített adásvételi szerződést a megadott határidőn belül ki nem menthető okból nem köti meg, úgy a letétbe helyezett összeg bánatpénznek minősül, azt az eladó nem fizeti vissza.

A vételár késedelmes megfizetése esetén az eladó jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni, kárait megtéríteni a letétbe helyezett összegből.

Ingatlan adatok:

Helyrajzi szám: 3813
Terület nagysága: 1 206 m2
Az ingatlan kikiáltási ára: nettó 88.000.000,- Ft, azaz nyolcvannyolcmillió forint (bruttó 111.760.000,- Ft).

Az árverés időpontja: 2018. október 18. csütörtök 10 óra

Az árverés helyszíne: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (Békéscsaba, Szent István tér 7.) I. emeleti III. tárgyaló.

További felvilágosítással a Stratégiai-Fejlesztési Osztály szolgál.
Telefonszám: 66/523-800 5216-os mellék.